Sockor från Runö tror jag.

I början av åttiotalet stickade jag knästrumpor i ullgarn från en bok som handlade om stickning från olika länder. Jag tror att denna strumpa kom från Runö utanför Estland. Jag har ingen beskrivning utan har nu gjort en tolkning av hur mina gamla strumpor ser ut och stickat ett par som liknar de gamla.

    

Börja med att ta två strumpstickor i storlek 2,5 och ett sockgarn.

 

 

Tån

Lägg upp 20 maskor på två stickor på det sättet som visas på bilderna. 10 maskor åt vardera sidan.

Börja med att hålla garnet runt tummen och pekfingret så som man brukar när man gör en vanlig uppläggning med en lång garnända hängande. Men lägg garnet tvärtom än du brukar så att garnnystanet finns i änden på den tråden som går runt tummen. Tag de två strumpstickorna och håll dem tillsammans och lägg dem så att de ligger utmed din tumme på vänsterhanden. Spetsarna på stickorna är nu i höjd med tumnageln. Stick in den högra stickan under tråden som löper mellan tummen och pekfingret. Vrid stickorna runt så att spetsarna på stickorna pekar mot handflatan på vänster hand. Nu har vi fått en maska på ena stickan.

 

 

Nästa maska får vi genom att lägga tråden som ligger över pekfingret runt den andra stickan. Nästa maska hämtas från tråden som ligger runt tummen. På detta vis hämtar vi en maska till stickan från den tråd som är längst bort från stickan. Fortsätt så tills det finns 9 maskor på vardera sticka – 18 maskor totalt. Håll i garnet så att det blir rätt små tajta maskor, det ska inte vara stora öglor i tån.

 

 

 

Här finns nu 9 maskor på vardera stickan. Se till att det blir 10 på dina stickor.

 

 

Börja sticka på den ena stickan, sticka vanliga räta maskor. Det kan vara lite trångt i början, vicka lite på stickorna så att de inte ligger parallellt då är det lättare att göra första varvet. Dela upp maskorna genom att först sticka fem maskor på första stickan och fem maskor på andra stickan. När första stickan är gjord så vänd arbetet och fortsätt sticka maskorna i bakre maskbågen och låt det bli fem maskor på sticka nummer tre och nummer fyra

Om man glömmer att sticka i bakre maskbågen så får man vridna maskor. Detta gäller bara detta första varv på sticka nummer två så det är ju inte hela världen om man glömmer det. Hur många kommer att ligga på golvet ock kolla om ni har vridna maskor i tån på era sockor??

 

Nu har vi gjort första varvet och då börjar ökningarna. Här kan det vara bra att dela maskorna på fyra stickor om det inte redan är gjort.

 

Varv 2: Sticka en maska, öka en maska genom att ta upp tråden mellan första och andra maskan och sticka den vridet, sticka resten av maskorna på sticka 1. Sticka tills det är en maska kvar på sticka 2, öka en maska, sticka en. Sticka en maska på sticka 3, öka en maska, sticka resten av maskorna på sticka 3. Sticka tills det är en maska kvar på sticka 4, öka en, sticka en.

 

Varv 3: Sticka alla maskor utan ökningar.

Upprepa dessa två varv tills du fått 16 maskor på vardera stickan = 64 maskor totalt.

 

Sticka mönster på ovansidan av strumpan enligt diagrammet. Läs diagrammet nedifrån och upp och från höger sida mot vänster. Krumelurerna i diagrammet ska tolkas så att den symbolen som beskrivs i diagrammet som "rät lyfts framför avig, lutar höger" Där tar man de nästkommande två maskorna från vänster sticka, byter plats på dem så att den andra maskan korsar den första maskan framför den (på den sidan av stickningen som är närmast dig) och när det är gjort så stickar man en rät maska och en avig maska. Resultatet blir en rät maska som lutar åt höger.

Den andra krumeluren beskrivs i diagrammet som "rät lyfts framför avig, lutar vänster". I båda fallen flyttar man om maskorna så att den räta hamnar ovanpå den aviga på stickningens yta, man vill ju få de räta maskorna att ligga som en kedja ovanpå stickningen. Här vill vi att maskan ska luta åt vänster och då flyttar vi om maskorna så att den första maskan korsar den andra maskan framför den och så stickar vi en avig maskan och en rät. Titta på bilden där syns att mellan de räta maskorna till höger och vänster finns ett parti där en rät maska går i zig zag över aviga maskor.

 

Mönstret stickas så här första varvet.

Sticka nr 1: Sticka 2 räta maskor, 1 avig, 1 rät, sticka 2 aviga maskor och därefter byter man plats på de nästkommande två maskorna och stickar sedan 1 rät och 1 avig. Då lägger sig den räta maskan på sned lutande åt höger. Sticka 8 räta.

Sticka nr 2: Sticka 8 räta maskor, byt plats på de nästkommande två maskorna och sticka 1 avig och 1 rät, här kommer den räta maskan att luta åt andra hållet än på sticka ett och luta åt vänster, sticka 2 aviga, 1 rät, 1 avig och 2 räta.

 

Sticka rakt och fortsätt mönstret på sticka ett och två tills strumpan är ca 5 centimeter kortaren än den ska vara. (Alltså 5 centimeter kortare än foten är)

Därefter stickas hälen.

 

Hälen stickas på undersidan av strumpan där det inte finns något mönster

Varv 1: Sticka 31 maskor rätt. Lägg garnet som om du skulle sticka en avig maska och lyft den sista ostickade maskan från vänster sticka till höger sticka. Vänd på arbetet. Det blir som ett omslag av garn runt maskans bas när du vänder på arbetet.

 

Varv 2: Lyft den första, ostickade, maskan från vänstra stickan till högra stickan. Sticka nästa maska avigt,

garnet ligger runt den första maskan. Fortsätt sticka avigt fram till den sista maskan på varvet. Lägg garnet som

om du skulle sticka en rät maska och lyft den sista maskan. Även här blir det ett omslag runt den lyfta maskans bas. Vänd.

Fortsätt på detta sätt med de följande varven.

 

Varv 3: Lyft den första maskan och sticka rätt till den sista maskan före den ostickade maskan. Lägg om garnet lyft maskan och vänd.

 

Varv 4: Lyft den första maskan och sticka avigt till den sista maskan före den lyfta maskan. Lägg om garnet lyft maskan och vänd.

 

Upprepa varv 3 och 4 tills 10 maskor är ”orörda” i mitten.

 

Nu ökar man antalet maskor som stickas så att andra halvan av hälen stickas:

 

Varv 1: Sticka över de 10 mittersta maskorna fram till den första ostickade (lyfta) maskan.  När du stickar den

maskan tar du också med det omslag runt maskan som du gjorde när du lyfte den. Plocka upp omslaget

och sticka det tillsammans med maskan.

Nästa maska ska ha ett extra omslag så att den får två omslag med garnet för att minska risken för att det blir hål i stickningen vid vändningarna. Gör precis som förut, lägg fram garnet som om det skulle stickas avigt, lyft maskan och vänd.

 

Varv 2: Lyft den första dubbelomlagda maskan och sticka avigt fram till den ostickade maskan med

omslag kring sig. Plocka upp omslaget och sticka avigt tillsammans med den omlagda maskan. Lägg om nästa maska lyft den och vänd.

 

På de följande varven plockas båda omslagen upp och stickas tillsammans med maskan.

 

Sticka tills alla maskor är stickade och varvet återigen har 32 maskor.

 

Sticka fyra varv på hela varvet runt efter att hälen är klar och om det vill bli hål mellan hälen och överdelen (och det brukar det vilja!) går det bra att plocka upp ett par maskor i svängen på första varvet efter hälen och så minskar man bort dem på nästa varv.

 

Efter att man stickat dessa fyra varv efter hälen så ska mönstret börja även över hälen. Se diagrammet.

 

Se till att mönstret som kommer över hälen blir symmetriskt i förhållande till det som kommer från framsidan av strumpan. Det måste de vara för att de senare ska kunna mötas i stjärnmönstret.

När man stickar stjärnmönstret så kan man göra som man vill när de olika rätmaskekedjorna möts, jag har roat mig med att låta de gå över och under varandra varannan gång i den stjärnan som finns på diagrammet.

 

Efter att stjärnmönstret är avslutat stickar man valfri längd med slätstickning och därefter göres en resår på en avig en rät maska på stickor 2 mm. Gör resåren ganska bred annars är det risk att den viker ned sig eftersom det är slätstickning under den.

 

Man kan göra stjärnmönstret långt ned på skaftet om man vill att det ska synas direkt över en sko eller så kan man göra det högre upp på benet om man så önskar. Om man gör knästrumpor så underlättar stjärnmönstret att strumpan sitter uppe om man placerar det ganska långt upp på vaden.

©BarbroWilhelmsson