Strumpa stickad från tån och upp.

Exemplet nedan är tänkt i ett vanligt tunnare strumpgarn typ Regia eller Opal eller liknande och strumpstickor nr 2,5 mm.

1 Lägg upp hälften av det antal maskor du tänker sticka strumpan med. Om du till exempel tänker sticka strumpan på 56 maskor så lägg upp 28 maskor.

 

Virka en kedja med ett avvikande garn, (gärna ett som är lite hårt och tydligt i strukturen, det ska vara lätt att ta bort senare) virka upp några maskor mer än de som behöver användas. Det blir lättare att ta bort det då. Tag av garnet och drag igenom sista maskan i kedjan.

 

2 Vänd upp och ner på luftmaskkedjan. På baksidan finns små öglor som vi använder för att plocka upp maskor i. Då blir det jättelätt att senare ta bort uppläggningsgarnet. Om man plockar upp maskor på framsidan av luftmaskkedjan, som om man skulle virka i den så får man klippa upp den senare när man ska använda maskorna och dra bort garnstumparna.

 

Plocka upp 28 maskor i öglorna på baksidan av luftmaskkedjan.

 

3 Sticka ett avigt varv tillbaka i de 28 maskorna

 

 

4 Nu ska minskningarna för tån göras:

 

Varv 1: Sticka 27 maskor rätt. Lägg garnet som om du skulle sticka en avig maska och lyft den sista

ostickade maskan från vänster sticka till höger sticka. Det blir som ett omslag runt maskans bas när du vänder på arbetet.

 

Varv 2: Lyft den första, ostickade, maskan från vänstra stickan till högra stickan. Sticka nästa maska avigt,

garnet ligger runt den första maskan. Fortsätt sticka avigt fram till den sista maskan på varvet. Lägg garnet som

om du skulle sticka en rät maska och lyft den sista maskan. Även här blir det ett omslag runt den lyfta maskans bas. Vänd.

Fortsätt på detta sätt med de följande varven

 

Varv 3: Lyft den första maskan och sticka rätt till den sista maskan före den ostickade maskan. Lägg om garnet lyft maskan och vänd.

 

Varv 4: Lyft den första maskan och sticka avigt till den sista maskan före den lyfta maskan. Lägg om garnet lyft maskan och vänd.

 

Upprepa varv 3 och 4 tills 10 maskor är ”orörda” i mitten. Om du vill ha en bredare tå så lämnar du några fler

maskor ”orörda” och tvärt om, om du vill ha en spetsigare tå.

 

Nu är tån halvfärdig.

 

5 Nu ökar man antalet maskor som stickas så att andra halvan av tådelen stickas:

 

Varv 1: Sticka över de 10 mittersta maskorna fram till den första ostickade (lyfta) maskan.  När du stickar den

maskan tar du också med det omslag runt maskan som du gjorde när du lyfte den. Plocka upp omslaget

och sticka det tillsammans med maskan. (Bry dig inte om att jag på bilden stuckit in högerstickan i de

två maskorna, så kan man ju inte sticka dem, det är bara för att hålla fram och visa de två maskbågarna som jag gjort så)

 

 

Nästa maska ska ha ett extra omslag så att den får två omslag med garnet för att minska risken för att det blir hål i stickningen vid vändningarna. Gör precis som förut, lägg fram garnet som om det skulle stickas avigt, lyft maskan och vänd.

 

 

 

Varv 2: Lyft den första dubbelomlagda maskan och sticka avigt fram till den ostickade maskan med

omslag kring sig. Plocka upp omslaget och sticka avigt tillsammans med den omlagda maskan. Lägg om nästa maska lyft den och vänd.

 

På de följande varven plockas båda omslagen upp och stickas tillsammans med maskan.

 

Sticka tills alla maskor är stickade och varvet återigen har 28 maskor.

Ena sidan och

 

 

andra sidan av tån

6 Nu ska uppläggningsvarvet tas bort

Dela upp de maskorna som sitter på stickan på två stickor.

Drag upp den virkade luftmaskkedjan och sätt dessa maskor på ytterligare två stickor.

Om det behövs lägger man upp några nya maskor i sidorna på strumpan så att det inte blir några hål

mellan de maskor som stickats och de som nu plockas upp från luftmaskkedjan. På nästa varv minskas

de nyupplagda maskorna igen så att det åter blir 14 maskor per sticka.

Nu är det 56 maskor på varvet. Om man vill kan man nu sticka någon resårstickning på överdelen av

strumpan. Till exempel 1 avig och 2 räta eller 1 avig 1 rät.

 

7 Hälen

Sticka rakt till foten är 5 centimeter kortare än önskad längd (gäller damstorlek, för större strumpa lägg till någon eller några centimeter och för barnstorlekar minskas i stället hälavståndet).

Sätt hälften av maskorna för hälen på en sticka och sticka på samma sätt som för tån. Sticka till sista maskan på varvet, lägg garnet om den

och lyft den, vänd. Fortsätt på precis samma sätt som för tån och när du återigen fått 28 stickade maskor

på stickan så delas de upp så att alla stickor har 14 maskor. Även vid hälen kan man behöva lägga upp

någon maska på första varvet efter hälen.

Sticka sedan i resårstickning till skaftet fått önskad längd.

 

Strumpan på bilden har resårstickning 1 avig och 2 räta över maskorna på ovansidan av foten och i skaftet resår med 1 avig och en rät.

 

 

Stickfasthet och storlek: Det går att anpassa mönstret efter vilken storlek som helst och vilken stickfasthet som helst.

Mät runt vristen på din fot (det här är svårt att förklara vad som menas, mät strax framför hälen runt fotdelen, mät inte runt hälen, den lägger vi till utrymme för senare i stickningen) skriv upp hur många centimeter foten är runt om, i mitt fall ser det ut som att det är 24 cm.   

 

Kolla vilken masktäthet du har på det garn du valt. Till exempel 2,6 maskor på en centimeter.

 

Tag antalet centimeter som foten mäter och multiplicera med det antal maskor du stickar med det aktuella garnet per centimeter. Därefter minskas antalet maskor med

10% för att strumpan ska smita åt bra.

 

Till exempel kan det bli så här: Min vrist mäter 24 centimeter. Om jag använder Svarta Fårets bomullsflamgarn och stickor 3 

så stickar jag 2,6 maskor per centimeter. 24 multiplicerat med 2,6 = 62,4 maskor. Om jag tar bort 10% av 62 maskor

så minskar jag med 6 maskor. 62 – 6 = 56 maskor återstår. Alltså använder jag 56 maskor runt foten för strumpan.