Kofta

Garn: Östergötlands ullspinneri har ett garn som heter Ombré. Koftan är stickad i färgställningen Ingela (4 hg) samt i enfärgat grönt (1 hg).

Stickor 3 mm eller 3,5 mm beroende på handlag. Masktätheten är 20 maskor på 10 cm.

Storleken är ca 54 cm i rygglängd, bystmått ca 108 cm och ärmlängd ca 53 cm. Koftan är svagt utsvängd nertill.

Dessa mått är tagna utan att stickningen är utspänd. Vill man ha den lite vidare kan man fukta koftan och spänna ut den lite när den är färdigstickad.

Koftan stickas på tvären och man börjar i den vänstra framkanten med att lägga upp 108 maskor med det ombréfärgade garnet. Sticka så att det bildas 8 ribbor i rätstickningen. Två varv i rätstickning ger en ribba. På nästa varv och de följande stickas tio maskor i början och i slutet av varvet i rätstickning och de mellanliggande maskorna stickas 4 aviga och 4 räta. Varje varv förskjuts dessa 4 aviga och 4 räta en maska i sidled så att det bildas ett diagonalrandigt mönster. På första framstycket lutar mönstret åt vänster sett från rätsidan.

Fortsätt att sticka 10 räta maskor i början och i slutet av varvet och mönster däremellan tills det är 22 ribbor rätstickning i ytterkanterna. Då läggs 18 nya maskor upp i överkanten på stickningen för halsringningen.

Sticka de nya maskorna i rätstickning tillsammans med de tio maskorna som tidigare stickats räta i överkanten, det blir alltså 28 maskor som stickas i rätstickning.  Det blir som ett rätstickat ok på framstycket

.

Sticka så att det bildas 40 ribbor från framkanten och sluta där med mönsterstickningen. Sticka ytterligare 8 ribbor med rätstickning på hela varven. Byt till det enfärgade garnet. Sticka så att det blidas 8 ribbor med det gröna garnet. Maska av för ärmhålet 45 maskor och fortsätt sticka på de återstående maskorna så att det bildas fyra ribbor i ärmhålet.

Kil i sidan
Sticka ner till nederkanten på koftan och sticka nu en kil i sidan så att koftan blir lite utsvängd. Sticka från rätsidan 48 maskor, vänd på stickningen och gör ett omslag om stickan före första maskan, sticka ner till nederkanten. Vänd och sticka 40 maskor, vänd och gör ett omslag först på stickan och sticka ner till nederkanten. Vänd och sticka 32 maskor, vänd, gör ett omslag och sticka ner till nederkanten. Vänd och sticka 24 maskor, vänd, gör ett omslag och sticka ner till nederkanten. Vänd och sticka 16 maskor, vänd, gör ett omslag och sticka ner till nederkanten. Vänd och sticka 8 maskor, vänd, gör ett omslag och sticka ner till nederkanten.

Nu stickas ett helt varv ända upp till ärmhålet och när man kommer till ett omslag så stickas det ihop med den maskan som kommer efter omslaget. På detta vis bildas inga hål vid vändningarna. Vänd på stickningen och sticka ett rätt varv ner till nederkanten. Nu görs andra halvan av kilen. Sticka 8 maskor, vänd, gör ett omslag och sticka ner till nederkanten. Vänd och sticka 16 maskor och när du kommer till den nionde maskan stickas den tillsammans med omslaget, vänd, gör ett omslag och sticka ner till nederkanten. Vänd och sticka 24 maskor, när du kommer till ett omslag sticka samman det som förut med den nästkommande maskan, vänd, gör ett omslag och sticka ner till nederkanten. Vänd och sticka 32 maskor, när du kommer till ett omslag sticka samman det som förut med den nästkommande maskan, vänd, gör ett omslag och sticka ner till nederkanten. Vänd och sticka 40 maskor, när du kommer till ett omslag sticka samman det som förut med den nästkommande maskan, vänd, gör ett omslag och sticka ner till nederkanten. Slutligen stickas 48 maskor, när du kommer till ett omslag sticka samman det som förut med den nästkommande maskan, vänd, gör ett omslag och sticka ner till nederkanten.

Nu stickas över samliga maskor på varvet i rätstickning tills det bildats ytterligare fyra ribbor i ärmhålet. Det blir alltså fyra ribbor i ärmhålet först, en ribba vid vändningen i mitten på kilen och därefter ytterligare fyra varv. Nu läggs 45 maskor upp för ärmhålet och därefter stickas 8 ribbor med det gröna garnet. Byt garn till det ombréfärgade och sticka 8 ribbor rätstickning. Nu stickas mönsterstickning som förut, 4 aviga och 4 räta med en maskas förskjutning varje varv på de mittersta maskorna, de tio första och de tio sista maskorna på varvet stickas hela tiden räta.

Nacken
När det bildats 25 ribbor i överkanten med ombrégarnet (33 ribbor totalt från ärmhålet) så avmaskas för halsen 6 maskor och nu stickas det räta maskor på de fyra maskorna som blir kvar i kanten vid nacken. Fortsätt och sticka fram till mitten på bakstycket. När det finns 43 ribbor med ombrègarn i överkanten räknat från det gröna partiet ( 18 ribbor räknat från minskningen) så stickas ett rätt varv från avigsidan ner till nederkanten så att det bildas en enstaka ribba mitt bak. Efter den vänder man på mönsterstickningen så att den kommer att luta åt andra hållet. På rätsidan kommer diagonalmönstret att luta åt höger nu. Så ska lutningen också vara på det sista framstycket.

Nu stickas lika många ribbor från mitten till halsringningen som på andra sidan mitten. Det stickas alltså 18 ribbor i överkanten från mittenribban. Öka 6 maskor vid nacken och sticka i fortsättningen räta maskor över de tio maskorna som bildats efter ökningen. Nu stickas mönster på de mellanliggande maskorna i så många varv att det bildas 17 ribbor i överkanten från ökningen med 6 maskor som gjordes vid halsen, därefter stickas 8 ribbor med rätstickning. Byt till det gröna garnet och sticka 8 ribbor. Minska 45 maskor för ärmhålet och sticka likadant som i andra sidan 4 ribbor i ärmhålet före kilen i nederkanten. Följ beskrivningen under rubriken "Kil i sidan". Gör som på andra sidan av koftan och sticka först 8 ribbor grönt efter ökningen vid ärmhålet och därefter 8 ribbor med det ombréfärgade garnet.

Sticka nu mönster som förut med tio maskor rätstickning in nederkanten och 28 maskor i överkanten. Sticka tills det finns 26 ribbor ombréfärgat, avmaska för halsringningen 18 maskor. Sticka tills det finns 40 ribbor ombréfärgat och övergå till rätstickning. Efter fyra ribbor stickas knapphålen in. Sticka 3 maskor från överkanten och avmaska 2 maskor, sticka 14 maskor avmaska 2 maskor och upprepa hela varvet ut. Det blir 7 maskor kvar i nederkanten att sticka efter sista knapphålet. På nästa varv läggs två nya maskor upp där avmaskningarna är gjorda. Sticka tills framkanten har 8 ribbor och maska därefter av.

Ärm
Lägg upp 84 maskor med det gröna garnet och sticka ett rätt varv. Sticka en maska (detta är överkanten av ärmen), öka en maska, sticka 3 maskor, vänd och gör ett omslag om stickan före den första maskan, sticka till kanten och vänd. Sticka en maska, öka en maska, sticka fram till omslaget, sticka samman det med nästkommande maska och sticka ytterligare tre maskor, vänd och gör ett omslag om stickan före den första maskan, sticka till kanten och vänd. Fortsätt på detta sätt att öka en maska innanför första maskan, sticka till nästkommande omslag, sticka samman det med nästkommande maska och sticka ytterligare tre maskor, vänd och gör ett omslag om stickan före den första maskan, sticka till kanten och vänd. Upprepa detta tills det är 55 maskor stickade på den övre delen av ärmen. Från och med nu stickas ytterligare 7 maskor efter att man stickat ihop omslaget med en maska. Upprepa detta tills samtliga maskor ända ned till nederkanten av ärmen är stickade. Fortsätt att öka i början på vartannat varv och sticka nu räta varv över samtliga maskor på varvet så att det bildas 8 gröna ribbor i nederkanten på ärmen. Byt därefter till det ombrèfärgade garnet och sticka 8 ribbor till. Därefter stickas diagonalmönstret som förut.  Låt det luta åt olika håll på de två ärmarna. Mönstret stickas så länge att det bildas 35 ribbor från det gröna partiet. Fortsätt samtidigt att öka på samma sätt som förut tills det finns 114 maskor på varvet. När det är 114 maskor på varvet stickas rakt. Minska på andra sidan på motsvarande sätt som ökningarna på första sidan. Sticka efter det mönstrade partiet så att det blir 8 ribbor ombréfärgat och byt därefter garn och sticka 8 ribbor grönt. Nu görs de förkortade varven i omvänd ordning. Avsluta med ett helt varv rätstickning och avmaska.

Fäst trådarna, sy i ärmarna. Om så önskas tränsas med en tunn tråd runt knapphålen och sy i knappar.

©BarbroWilhelmsson